google-site-verification=ornwNAYmb6NFji9xKxTKT7ZYa-4BZ9-CvyNhbeYAMss

Chính sách

Ấn Tượng Đẹp hỗ trợ khách hàng tối đa trong chính sách thanh toán cũng như bảo hành cho sản phẩm.
hách hàng mua sản phẩm bằng hình thức đặt hàng online đề nghị giữ giấy giao nhận, hóa đơn để gửi lại cho Shopby.vn khi có yêu cầu đổi sản phẩm.
Ấn Tượng Đẹp sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng từ 01 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng của Quý khách.
google-site-verification=nwTAjKtanoBNfihKo85R2k578ixNI5463BGDGGB0ybk